బిరుదులు

ప్రవచన కిరీటి
అమెరికా అవధాన భారతి
ధారణా బ్రహ్మ రాక్షసుడు (1997)
సహస్రభారతి (1996)
అవధాన శారద (1995)
శతావధాన గీష్పతి (1994)
శతావధాన కళా ప్రపూర్ణ

సత్కారాలు, పురస్కారాలు:

రామినేని ఫౌండేషన్ వారి పురస్కారం, 2018
పి.వి. నరసింహారావు స్మారక పురస్కారం, 2018
గురజాడ విశిష్ట పురస్కారం, 2016
లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ వారిచే పురస్కారం, 2015
శ్రీ శ్రీ సాహిత్య పురస్కారం 2013 (విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం)
తుమ్మల పీఠం పురస్కారం, గుంటూరు, 2012
ఆదిభట్ల నారాయణదాసు అవార్డు హెమ్.టి.వి వారిచే ప్రదానం, 2012
సనాతన ధర్మ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ పురస్కారం, 2012
కొప్పరపు కవుల పురస్కారం, విశాఖపట్నం, 2011
అభ్యుదయ ఫౌండేషన్ (కాకినాడ) వారిచే పురస్కారం, 2008
‘సహృదయ’ సాహిత్య పురస్కారం (వరంగల్లు), 2005
నండూరి రామకృష్ణమాచార్య పురస్కారం (గుడివాడ), 2004
తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం వారిచే పురస్కారం, 2003
‘సాధన సాహితీ స్రవంతి’ పురస్కారం, ( హైదరాబాదు), 2002
తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం వారిచే అవధాన రంగంలో ప్రతిభా పురస్కారం 2000
ఎం.ఫిల్ లో యూనివర్సిటీ ఫస్టు సాధించినందుకు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్.టి.ఆర్ ద్వారా 2 స్వర్ణ పతకాల బహూకరణ, 1989
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుండి తెలుగులో ప్రావీణ్యానికి గాను కందుకూరి వీరేశలింగం మరియు
జయంతి రామయ్యపంతులు అవార్డు, 1978