సాగరఘోష (1116 పద్యాలు x 20 గంటల వ్యాఖ్యానంతో సహా)

Rs.200/-

యావత్ ప్రపంచ చరిత్రను భారతీయ తాత్త్విక చింతన నేపథ్యంలో వర్ణించే కావ్యం

 

సీడీలు కొరకు సంప్రదించండి:

అనన్య ప్రొడక్షన్స్

ఇంటి నెం.29-13-91 / 2

వీధి నెంబరు : 2, దీన్‍దయాళ్ నగర్, నేరేడ్‌మెట్, సికిందరాబాద్
తెలంగాణా రాష్ట్రం, ఇండియా

చరవాణి (మొబైల్ ఫోను): 9989333156, 8309936061

ఈమెయిల్ :  kiran.nethi10@gmail.com

సీడీలు, పుస్తకాలు విశాలాంధ్ర అన్ని శాఖల్లోనూ మరియు నవోదయ అన్ని శాఖల్లోనూ లభిస్తాయి.