సీడీలు

 

 

 

 

 

పలకరిస్తె పద్యం (హాస్య పద్యాలు)

 శివానందలహరి
మూలం : జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య

పార్వతీ పరమేశ్వరుల పాదారవిందాల నుండి జాలువారిన భక్తిరసామృత లహరి అద్వైతానంద విహారి
Rs 150/-

సౌందర్య లహరి 
Rs 150/-

కనకధారా స్తవము 
Rs 150/-

 భక్త ప్రహ్లద 
Rs 150/-  

గజేంద్ర మోక్షము
Rs 150/-  

కాశీ ఖండము,

Rs 150/-  

భగవద్గీత

శకుంతలోపాఖ్యానము
Rs 125/-  

శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మ్యం కావ్యం

ప్రతి ఘట్టం రసాత్మకం, భక్తి పూర్వకం. ముఖ్యంగా ఈ కావ్యంలో సత్వ తమో రజో గుణములు గురించి ధూర్జటి ఎంతో రమణీయంగా వర్ణించారు. అట్టి ఈ కావ్యాన్ని మహా సహస్రావధాని డా. గరికిపాటి వారు అంతే రమణీయంగా తన వ్యాఖ్యానంతో రంజింప చేశారు. ఈ కావ్య వ్యాఖ్యానం దాదాపు 11 గంటలు నిడివి ఉంటుంది.      

Rs.250/-

 

శ్రీ కాళహస్తి శతకం

డీ.వీ.డిలు

శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మ్యం కావ్యం

Rs.1000/-

ప్రతి ఘట్టం రసాత్మకం, భక్తి పూర్వకం. ముఖ్యంగా ఈ కావ్యంలో సత్వ తమో రజో గుణములు గురించి ధూర్జటి ఎంతో రమణీయంగా వర్ణించారు. అట్టి ఈ కావ్యాన్ని మహా సహస్రావధాని డా. గరికిపాటి వారు అంతే రమణీయంగా తన వ్యాఖ్యానంతో రంజింపచేశారు. ఈ కావ్య వ్యాఖ్యానం దాదాపు 11 గంటలు నిడివి ఉంటుంది.
 

సాగరఘోష (1116 పద్యాలు x 20 గంటల వ్యాఖ్యానంతో సహా)

Rs.200/-

యావత్ ప్రపంచ చరిత్రను భారతీయ తాత్త్విక చింతన నేపథ్యంలో వర్ణించే కావ్యం

శ్రీనాధుని కాశీఖండం

Rs.500/-

 

గజేంద్ర మోక్షం

Rs.250/-

 

భక్త ప్రహ్లాద

Rs.250/-

 

 

సీడీలు కొరకు సంప్రదించండి:

అనన్య ప్రొడక్షన్స్

ఇంటి నెం.29-13-91 / 2

వీధి నెంబరు : 2, దీన్‍దయాళ్ నగర్, నేరేడ్‌మెట్, సికిందరాబాద్
తెలంగాణా రాష్ట్రం, ఇండియా

చరవాణి (మొబైల్ ఫోను): 9989333156, 8309936061

ఈమెయిల్ :  kiran.nethi10@gmail.com

సీడీలు, పుస్తకాలు విశాలాంధ్ర అన్ని శాఖల్లోనూ మరియు నవోదయ అన్ని శాఖల్లోనూ లభిస్తాయి.