i


     

గమనిక: మీకు కావలిసిన చిత్రం ఎంచుకుని దానిపై క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఎక్కువ రిజల్యూషను కలిగిన చిత్రాన్ని పొందగలరు. ఈ చిత్రాలు అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడతాయి. సభానిర్వాహకులకు, పత్రికల వారికి ఈ విభాగం పనికొస్తుంది.

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 1

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 2

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 3

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 4

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 5

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 6

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 7

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 8

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 9

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 10

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 11

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 12

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 13

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 14

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 15

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 16

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 17

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 18

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం

 

గరికిపాటి వారి చిత్రం - 19

అచ్చు (ప్రింటింగు) కోసం ఉపయోగపడే చిత్రం