జనవరి, 2020

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
3
హైదరాబాద్, సైనిక్ పురి, విజయగణపతి ఆలయం సా || 6:00 గం. "అవధానం - అధ్యక్షత " సంతోష్ వెంకటరమణ శర్మ 9441015469
6, 7 టీటీడీ కళ్యాణ మండపం, అనపర్తి, తూ. గో. జిల్లా సా || 6:00 గం. "మొల్ల రామాయణం" రఘునాథ రెడ్డి 9849483894
11 వరంగల్ సా || 6:30 గం. "పురుష సూక్తం" గిరిజ మనోహర్ బాబు 9949013448
12 వరంగల్ సా || 6:30 గం. "శాంతి సూక్తం" గిరిజ మనోహర్ బాబు 9949013448
17 ఒంగోలు సా || 6:30 గం. "ఆంధ్ర సాహిత్యం - ఆధునిక జీవితం" హనుమా రెడ్డి 9440288080
23 భీమవరం మ || 2:00 గం. "గరికిపాటి వారికి ఉమర్ అలిషా పురస్కార ప్రధానం" చంద్రజి 9440342699
26 నెక్లెస్ రోడ్, హైద్రాబాద్ సా || 6:00 గం. "నేటి సమాజంలో దేశభక్తి ఆవశ్యకత"

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!