నవంబర్, 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
నవంబర్ 1,2,3 తిరుపతి, మహతి ఆడిటోరియం సా.6:30 గం.. "ఆధునిక జీవితం-ఆధ్యాత్మిక వైద్యం" చక్రవర్తి 9177276596
నవంబర్ 7 నుండి 13 వరకు అబుదాబి, దుబాయ్ పర్యటన        
నవంబర్ 15 హైదరాబాద్, సా.6:౦0 గం.
"భక్తి టి.వి. కోటి దీపోత్సవం" కృష్ణ
8019461801
నవంబర్ 17, 18 హైదరాబాద్, సర్వేశ్వరాలయం, మల్కాజ్ గిరి
సా.6:౩0గం. "శివానందలహరి" విజయ కుమార్ 9848051387
నవంబర్ 21
హైదరాబాద్, చందానగర్
సా||6:30 గం.
"శివ మహిమ్ణ స్తోత్రం " రమణ 9246501389
నవంబర్ 25
ఆత్రేయపురం, తూ.గో.జిల్లా సా||6:00గం. "శివలీలలు " కుటుంబరావు 9441189050
నవంబర్౩౦ మరియు డిసెంబర్ 1, 2 తణుకు, రామకృష్ణ సేవాసమితి సా||6:30గం. "అష్టావక్రగీత " రాంచంద్రరావు 9949554455

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!