ఏప్రిల్ 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
ఏప్రిల్ 7, 8, 9
హైదరాబాద్, సాకేత్ రామాలయం సా|| 6:30 గం.
"రామాలయం ఆధునిక జీవనం " దేవీప్రసాద్ 9347565075
ఏప్రిల్ 13,14
భీమవరం, ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్ సా|| 6:30 గం.
"శ్రీ రామావతార తత్త్వం " శ్రీనివాస్ 9959226844
ఏప్రిల్ 21
ప్రొద్దుటూరు, కన్యకా పరమేశ్వరీ ఆలయం
సా|| 6:30 గం.
గరికిపాటి వారికి కనకాభిషేకం శర్మ 9866886640

 

గరికిపాటి గురజాడ గారి కార్యక్రమాలు

ఏప్రిల్ 11, 12, 13

అవనిగడ్డ, కృష్ణాజిల్లా
సా|| 6:30 గం.
" రామాయణం " పోతరాజు భాస్కరరావు 9849666050
ఏప్రిల్ 19, 20, 21

ప్రొద్దుటూరు, కన్యకా పరమేశ్వరీ ఆలయం
సా|| 6:30 గం.
"భాగవతం " శర్మ 9866886640

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!