సెప్టెంబర్, 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
3, 4, 5
తణుకు(పైడిపర్రు), వినాయక చవితి మడపం సా || 6:30 గం.
"కాశీ ఖండం " రామకృష్ణ
9966228918
8 సంగారెడ్డి, వినాయకచవితి మండపం
సా|| 6:00 గం. "వినాయకతత్వం " రాజశేఖర్ 9030013901
10, 11
మచిలీపట్నం , చిట్టి పిళ్ళారయ్య ఆలయం
సా|| 6:30 గం. "భర్తృహరి సుభాషితాలు " కృష్ణారావు 9392286599
18
తిరుపతి,
ఉ|| 10:00
"జీవిత భీమా " నారాయణ
9441186777
22
గుంటూరు సా|| 6:00 గం. "జాషువా కవిత్వం " అశోక్ 9246480203
28

కాకినాడ
మ|| 3:00 గం. "భగవద్గీత " నారాయణ
9849641414

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!