ఏప్రిల్, 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
ఏప్రిల్, 7 విశాఖపట్టణం, వుక్కు కర్మాగారం, ఆడిటోరియం సా|| 630గం. "అష్టావధానం" కేశవరావు 9701348181
ఏప్రిల్, 8 విశాఖపట్టణం, వుక్కు కర్మాగారం ఆవరణ, సత్యసాయి మందిరం సా|| 630గం. "ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం" కేశవరావు 9701348181
ఏప్రిల్, 13, 14, 15 ప్రొద్దుటూరు, వాసవీ అలయం సా|| 6.30గం. "కిరాతార్జునీయం " శర్మగారు 9866886640
ఏప్రిల్, 21,22 పూనా సా|| 6:౩0గం. "ఆధునిక జీవనం - ఆధ్యాత్మికం " వరప్రసాద్ 9422031299
ఏప్రిల్, 26 హైదరాబాద్ (ధర్మపురి క్షేత్రం) సా|| 6౦0గం. "శివకేశవ తత్త్వం " సత్యవాణి 9866433889
ఏప్రిల్, 28 అవనిగడ్డ, లక్ష్మీనారాయణాలయం ఉ|| 10:00గం. "కళ్యాణ వ్యాఖ్యానం " భాస్కర రావు 9849666050

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!