ఫిబ్రవరి, 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
ఫిబ్రవరి, 4 చెన్నై, ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య వేదిక ఉ||12:00గం. "భాషా సంస్కృతి పరిరక్షణ " సాయి 9347224462
ఫిబ్రవరి, 5 హైదరాబాద్, మల్కాజ్ గిరి, వాసవి కళ్యాణమండపం సా|| 6.00గం. "గాయత్రితత్త్వం " ఆత్మారామ్ 7901270507
ఫిబ్రవరి, 9, 10 మరియు 11 గుండివిల్లిపేట, శ్రీకాకుళం జిల్లా సా.6:30 "శివ - భవాని తత్త్వాలు " రమేష్ 9441072502
ఫిబ్రవరి, 13 వీరంపాలెం, తాడేపల్లిగూడెం దగ్గర, సా|| 6.30గం. "శివరాత్రి మహాత్మ్యం" శ్రీనివాస్ 9959226844
ఫిబ్రవరి, 16, 17 మరియు 18 విజయవాడ, శివరామకృష్ణ క్షేత్రం సా|| 6.30గం. "శివరామకృష్ణ తత్త్వం" హనుమత్ ప్రసాద్ 9949307875
ఫిబ్రవరి, 23 అమలాపురం, S.K.B.R.కళాశాల ఉ||11:00గం. "విద్యార్ధులు-నైతికత " కొల్లూరి 9247272066
ఫిబ్రవరి, 23 మామిడికుదురు, తూ.గో.జిల్లా సా|| 6:00గం. "రామాయణంలో స్నేహ బంధాలు " వాసు 9949294254
ఫిబ్రవరి,24 మామిడికుదురు, తూ.గో.జిల్లా సా|| 6:00గం. "భారతంలో స్నేహబంధాలు " వాసు 9949294254
ఫిబ్రవరి, 25 మామిడికుదురు, తూ.గో.జిల్లా సా|| 6:00గం. "భాగవతంలో స్నేహబంధాలు " వాసు 9949294254

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!