జూన్, 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
జూన్, 2,3 గూడూరు, నెల్లూరు జిల్లా సా|| 6:30గం. "నిత్య జీవితంలో వేదాంతం" సునీల్ 9849847973
జూన్, 9 కొంకుదురు, తూ.గో.జిల్లా సా|| 6:30గం. "ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం" శంకర శర్మ 8466925777
జూన్, 17 కొచ్చిన్, కేరళ సా|| 6.30గం. "దాంపత్యం - సాహిత్యం " చక్రవర్తి 9447151510
జూన్, 20 పలాస సా|| 6:౩0గం. "ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం " హఠకేష్ 9848685709
జూన్, 21 టెక్కలి సా|| 6:౩0గం. "ఆధునిక జీవితంలో యోగశాస్త్ర ప్రాధాన్యం " హఠకేష్ 9848685709
జూన్, 22 టెక్కలి సా|| 6:౩0గం. "ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం " హఠకేష్ 9848685709
జూన్, 23 హైదరాబాద్, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సా|| 6:౩0గం. "గరికిపాటి వారికి సన్మానం " పి.వి.మనోహర్ 9440682133
జూన్, 24 చెన్నై సా|| 6:౩0గం. "తెలుగు సాహిత్యం - వ్యక్తిత్వ వికాసం" మధు 9884015569
జూన్, 28 వరంగల్ సా|| 6:౩0గం. "పి.వి.నరసింహారావు గారి స్మృతి - స్మారకోపన్యాసం " గిరిజ మనోహర్ బాబు 9949013448

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!