జనవరి, 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
జనవరి 3 గుంటూరు, ఆర్.వి.ఆర్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజి
ఉదయం 10 గం.
"ప్రాచీన భారతీయ వైజ్ౙానికత " సుధీర్
9493239828
జనవరి 4
ఒంగోలు, సివిఎన్. రీడింగ్ రూం
సా. 6.30గం.
"తెలుగు భాషలో ఆధ్యాత్మిక తత్త్వం " హనుమారెడ్డి
9440288080
జనవరి 8, 9
మణుగూరు
సా.6:30 గం.
"రసరమ్యం రామాయణం " శ్రీనివాస్
8106587412
జనవరి 19
వెదురుపాక, తూ.గో.జిల్లా
ఉ 10.30గం.
"గరికిపాటివారికి జీవన సాఫల్య పురస్కార ప్రదానం " బాపిరాజు
9849493160
జనవరి 20
వైకుంఠపురం, గుంటూరు
మ. 2.30గం.
"వేదవ్యాసతత్త్వం " శివశంకర్
8500884400
జనవరి 20
విజయవాడ
సా. 6.30గం.
" వెంకటేశ్వర తత్త్వం " బాలాజీ స్వామి
9989592449
జనవరి 22, 23, 24
తణుకు, రామకృష్ణ సేవాసమితి సా. 6.30గం.
"అష్టావక్రగీత " సుశర్మ 9848355806
జనవరి 27
కర్నూలు
మ. 3.00గం.
"హిందూ ధర్మంలో సామరస్యం " నాగేంద్ర 9441542517

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!