జూన్ 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
జూన్ 1
హైదరాబాద్, వెంకటేశ్వరాలయం, వనస్థలిపురం సా|| 6:30 గం.
"సుందరకాండ - నిత్యజీవితంలో ఉపయోగం " మురళీధర్ 9848152929
జూన్ 2
"
"
"
"
"
జూన్ 3
"
"
"
"
"
జూన్ 23
గుంటూరు ABVP ఉత్సవ వేదిక ఉ || 10:00 గం. " నేటి సమాజంలో దేశ భక్తి కలిగిన విద్యార్ధుల కర్తవ్యం. " రాము 9440336189
జూన్ 29 మరియు 30
siసికింద్రాబాద్, వెస్ట్ మారేడ్ పల్లి, సర్వేశ్వరాలయం సా|| 6:30 గం. " దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం. " విజయకుమార్ 9848051387

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!