మార్చి, 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
మార్చి, 5 హైదరాబాద్, త్యాగరాయగాన సభ సా|| 6:30 గం.లకు
"మధునా పంతుల సాహిత్యం " నరసింహాచార్య 9440927200
మార్చి, 9, 10, 11
హైదరాబాద్, రామకృష్ణ మఠం సా|| 6:30 గం.లకు
"వివేకానంద జీవితం - సందేశం" ప్రేమ్ కుమార్ 9849985842`
మార్చి,24
అనంతపురం
ఉ|| 10:30 గం.
"అనుబంధాలు - ఆత్మీయతలు " రామకృష్ణ 9866345715

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!