అక్టోబర్, 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
అక్టోబరు 5, 6 భీమవరం
ఆనంద ఫంక్షన్ హాలు
సా.6:30 గం.. " వివేక చూడామణి " శ్రీనివాస్ 9959226844
అక్టోబరు 7 విజయవాడ సా.6:30 గం.. "గరికిపాటి వారికి రామినేని ఫౌండేషన్ పురస్కారం
"
నాగభూషణం 9848127605
అక్టోబరు 13, 14 హైదరాబాద్, వనస్థలిపురం, వెంకటేశ్వరాలయం సా.6:30 గం. .
"ధర్మరాజు-రాజ్యం " మురళీధర్
9848152929
అక్టోబరు 17 గుంటూరు
సా.6:30 గం. గురుతత్త్వం బాలచంద్ర 9848968889
అక్టోబరు 18
మండపేట, తూ.గో.జిల్లా, బాబాగుడి
సా.6:30 గం.
"ఏకాదశి సూత్రం " విజయలక్ష్మి
9834610383
అక్టోబరు 19
ముంగండ, అమలాపురం దగ్గర
మ||3:00గం. "గరికిపాటి వారికి సన్మాన సభ " అమరేశ్వర ప్రసాద్ 9885349607
అక్టోబరు 21 హైదరాబాద్, రవీంద్రభారతి
ఉ||10:00 గం.
"`సాధన’ ఆచార్య షష్టిపూర్తి " సాధన ఆచార్య 9440927200
అక్టోబరు 27 నెల్లూరు
ఉ|| 10:30 గం.
"జీవితభీమ సంస్థ, వృత్తిధర్మ నిర్వహణ " నారాయణ
9441186777
అక్టోబరు 30 ఖమ్మం
ఉ||10:30
"సమాజంలో సామరస్యం " ప్రసాద్
9032589036

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!