అక్టోబర్, 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
1, 2
హైదరాబాద్, వెంకటేశ్వరాలయం, వనస్థలిపురం సా || 6:30 గం.
"ద్రౌపది వ్యక్తిత్వం " మురళీధర్ 9848152929
5 తెనాలి, (కొల్లూరు) సా|| 6:30 గం. "దేవీ అపరాధ క్షమాపణ స్త్రోత్రం " సూర్యనారాయణ 9885250834
29, 30, 31 హైదరాబాద్ సా|| 6:30 గం. "కార్తిక దేవతాతత్త్వం " బుచ్చిబాబు 9848113457

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!