సెప్టెంబర్, 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
సెప్టెంబర్, 2 మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లా, సాయిబాబామందిర ప్రాంగణం సా|| 5:00గం. "సాయికృష్ణ తత్త్వం " హరిహరరావు 8008891088
సెప్టెంబర్, 4 అవనిగడ్డ, ఉ||10 గం.లకు. "విద్యావ్యవస్థలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర " మోహన్ 7673978833
సెప్టెంబర్, 5 హైదరాబాద్, సా|| 6:00గం.
"ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడు" రాజేశ్వరరావు 9246363915
సెప్టెంబర్ ,10 హైదరాబాద్, గరికిపాటి వారి స్వగృహం ఆహ్వానం 98482 53135
సెప్టెంబర్, 13,14,15
పైడిపర్రు, తణుకు సా|| 6:30గం "ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం " రాధాకృష్ణ 9966228918
సెప్టెంబర్, 15
తణుకు ఉ||10 గం.లకు
"విద్యార్ధులు - వ్యసనాలు " రాధాకృష్ణ 9966228918
సెప్టెంబర్, 18 సత్తుపల్లి, ఖమ్మం జిల్లా సా|| 6:30గం "ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం " శ్రీనివాసరావు 9440625227
సెప్టెంబర్, 19 చాగల్లు, ప.గో.జిల్లా సా|| 6:30గం "కావ్యగణపతి " రాంబాబు 9398233099
సెప్టెంబర్, 20 భీమవరం ప.గో.జిల్లా సా|| 6:30గం "ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం " సుబ్రహ్మణ్యం 9866749444
సెప్టెంబర్, 28 విజయవాడ, సిద్ధార్ధ అకాడమి సా|| 6:00గం "అష్టావధానం " మన్మధరావు 9440943937
సెప్టెంబర్, 29 హైదరాబాద్, వెంకటేశ్వరాలయం, ఈశ్వరపురి కోలనీ, సైనిక్ పురి సా|| 6:30గం "దేవాలయ ప్రశస్థి " సునీత 9502303040

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!