డిసెంబర్, 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
డిసెంబర్, 4 కడప మ||12:00 గం. "జ్ఞానభేరి - విద్యార్ధులకు సందేశం" నాగరాజు 9966009544
డిసెంబర్, 8, 9 బందర్ సా.6:30 గం.. "స్వామి అయ్యప్ప తత్త్వం" కృష్ణారావు 9392286599
డిసెంబర్, 18, 19 హైదరాబాద్, సా.6:30 గం.
"పరోపకారం ప్రాధాన్యం" రాంబాబు 9395566566
డిసెంబర్, 21, 22, 23 ఒంగోలు సా.6:౩0గం. "హరివంశ కావ్యం" సాయి కుమార్ 9949572556
డిసెంబర్, 25
బోధన్ సా||4:00 గం.
"అయ్యప్ప తత్త్వం " శ్రీమన్నారాయణ 9394755669
డిసెంబర్, 29
హైదరాబాద్ మ||౩:౩0గం. "కుటుంబ విలువలు " రూప 8106938880
డిసెంబర్, 30 నిర్మల్ సా||5:00గం. "భారతీయ విద్య " రాజమౌళి 9440623002

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!