మే, 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
మే, 9, 10,11 హైదరాబాద్, మోడల్ కాలనీ సా|| 6:30గం. "కార్యసాధకుడు - హనుమంతుడు" బుచ్చిబాబు 9848113457
మే, 13 కర్నూలు సా|| 6:30గం. "అష్టావధానం" ఎస్.కె.టి.ఆచార్య 8309724565
మే, 15 హైదరాబాద్ సా|| 6.30గం. "మన జీవితంలో దేవాలయం - ప్రాధాన్యం " బాలాజీ స్వామి 9989592449
మే, 20 హైదరాబాద్, B,H.E.L.లక్ష్మీ గణపతి ఆలయం సా|| 6:౩0గం. "లక్ష్మీ గణపతి తత్త్వం " రమణ 9246501389
మే, 28 వరంగల్ సా|| 6:౩0గం. " సాహిత్యోపన్యాసం " గిరిజా మనోహర్ 9949013448

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!