ఫిబ్రవరి 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
ఫిబ్రవరి 1, 2, 3 నెల్లూరు, ఉగాది సెంటర్
సా|| 6:30 గం.లకు
"ఆముక్తమాల్యద " భువనేశ్వరీ ప్రసాద్
9885555707
ఫిబ్రవరి 9
కాకినాడ సా. 5.00గం.
"ఆధ్యాత్మిక సందేశం " చంద్రశేఖర్
9391387368
ఫిబ్రవరి 16
చింతలపాలెం, విశాఖపట్నం
ఉ|| 10:00 గం.
"భీష్మ ఏకాదశి " శివబాబు
9440223551
ఫిబ్రవరి 26 , 27 భీమవరం, ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్ సా. 6.30గం.
"వేదాంత డింఢిమం" శ్రీనివాస్
9959226844

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!