ఫిబ్రవరి, 2020

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
9
షిరిడి సాయి మందిరం, BHEL, హైదరాబాద్ సా || 6:30 గం. "సాయి బాబా - ఏకాదశ సూత్రాలు " రమణమూర్తి 9246501389
10 అచ్చంపేట, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా సా || 6:00 గం. "భ్రమరాంబా తత్వం" బాలకృష్ణ 9441167258
12 R.V.R కళాశాల, గుంటూరు ఉ || 10:00 గం. "ప్రాచీన భారతీయ వైజ్ఞానికత " సుధీర్ 9493239828
18, 19, 20 రామకృష్ణ సేవా సమితి, తణుకు సా || 6:30 గం. "వివేక చూడామణి " మల్లినా కృష్ణారావు 9000805999
21 సాకేత్, హైదరాబాద్ సా || 6:30 గం. "శివ పంచాక్షరీ స్తోత్రం" దేవీ ప్రసాద్ 9347565075
25 రవీంద్ర భారతి, హైదరాబాద్ సా ।। 7:00 గం. "శ్రీ వేంకటేశ్వర తత్వంం" రాజ్యలక్ష్మి 9866195227
27, 28, 29 రామకృష్ణ మఠం, దోమలగూడ, హైదరాబాద్ సా ।। 6:30 గం. "రామకృష్ణ వివేకానందులు, సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ" ప్రేమ్ కుమార్ 9849985842

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!