జూలై 2018

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
జూలై ౩ హైదరాబాద్, ఎన్. కన్వెన్షన్ సెంటర్ సా|| 6:30గం. "రామ్మోహన్ రెడ్డిగారి అభినందన సభ "    
జూలై 8 హైదరాబాద్, సర్వేశ్వరాలయం, వెస్ట్ మారేడ్ పల్లి సా|| 6:30గం. "నిత్యజీవితంలో దేవాలయ ప్రాధాన్యం " విజయ్ కుమార్
9848051387
జూలై 10 గుడ్లవల్లేరు, కృష్ణాజిల్లా ఉ||10 గం.లకు
"నిత్యజీవితంలో నైతిక విలువల ఆవశ్యకత " భాస్కర్ 9866369084
జూలై 14, 15
హిరమండలం, శ్రీకాకుళం జిల్లా
సా|| 6:౩0గం. "సుందరకాండ " రమేష్ 9441072502
జూలై 16
నరసన్నపేట, శ్రీకాకుళం జిల్లా
ఉ||10 గం.లకు
"భారతీయ మహిళ-ఆధునిక సమాజం " రమేష్
9441072502
జూలై 24, 25, 26 హైదరాబాద్, హెమ్.ఎమ్.టి హిల్స్, బాబాగుడి
సా|| 6:౩0గం. "శ్రీకృష్ణకర్ణామృతం " రామారావు
7989033794
జూలై 30
హైదరాబాద్, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సా|| 6:౩0గం. "గరికిపాటి వారికి సన్మానం " పి.వి.మనోహర్ 9440682133
జూన్, 24 తిరుపతి మహతి ఆడిటోరియం
సా|| 6:౩0గం. "విద్యార్ధులకు నైతిక విలువలు " రవి 9849144844

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!