ఆగస్టు 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
ఆగస్టు 5
విశాఖపట్టణం, PRISM College || 10:00 గం.
"విద్యార్ధులు ‍ విజయ సూత్రాలు " గోపాలకృష్ణ 9491103030
ఆగస్టు 9 తణుకు, రామకృష్ణ సేవాసమితి సా|| 6:30 గం. "కనకధారాస్తవం " కృష్ణారావు 9000805999
ఆగస్టు 10 " " " " "
ఆగస్టు 11 " " " " "
ఆగస్టు 16
హైదరాబాద్, రామకృష్ణమఠం, దోమలగూడ సా|| 6:30 గం. "రామాయణంలో రహస్యాలు " రామశర్మ 9247433137
ఆగస్టు 17
హైదరాబాద్, రామకృష్ణమఠం, దోమలగూడ సా|| 6:30 గం. "భారతంలో రహస్యాలు " రామశర్మ 9247433137
ఆగస్టు 18
హైదరాబాద్, రామకృష్ణమఠం, దోమలగూడ సా|| 6:30 గం. "భాగవతంలో రహస్యాలు " రామశర్మ 9247433137
ఆగస్టు 22
రాజమండ్రి, ఆంధ్ర కేసరి డిగ్రీ కళాశాల సా|| 4:00 గం. "సాహిత్యం ‍ - వ్యక్తిత్వ వికాసం " నర్సింహ శర్మ 9292055531
ఆగస్టు 26
కోదాడ, నల్గొండ జిల్లా, మహిళా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మ|| 3:00 గం. "విద్యార్ధినులకు సందేశం " వంశీకృష్ణ 9989655948

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!