నవంబర్, 2017

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
నవంబర్ 2 నుండి 10 వరకు ఉగాండా దేశ పర్యటన
నవంబర్ 13 విజయవాడ సా.6:00 "భక్తి టీ.వీ కోటిదీపోత్సవం" రమేష్ 9010234465
నవంబర్ 14 హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి జిల్లా సా.6:00 "విద్యలో విలువలు " రాజమౌళి 9440623002
నవంబర్ 16 హైదరాబాద్ సా|| 6.00గం. "ఆధ్యాత్మికోపన్యాసం" మృణాళిని 9849065147
నవంబర్ 21 హైదరాబాద్, సత్యసాయి మందిరం, బి.హెచ్.యి.ల్. సా|| 6.00గం. "ఆధ్యాత్మికత - మానవత్వపు విలువలు" రాంగోపాల్ 9553355586
నవంబర్ 26 విజయవాడ, ఘంటసాల సంగీత కళాశాల సా|| 6.00గం. "అష్టావధానం" గౌరీనాథ్ 9440684128
నవంబర్ 27 మరియు 28 చల్లపల్లి, కృష్ణాజిల్లా సా|| 6.00గం. "జ్ఞానయోగం (భగవద్గీత) " ద్రోణ 9440577654

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!