పుస్తకం : Ocean Blues

Ocean Blues

 

పుస్తకాల కొరకు:

Garikipati Sarada
303 Jackie Classic Apartments
Lakshmi Puri Phase - 1, Sainikpuri
Hyderabad - 500094,
Telangana, INDIA.


Navodaya Book House
Kachiguda, Hyderabad
Ph: 040 - 24652387

అనన్య ప్రొడక్షన్స్

ఇంటి నెం.29-13-91 / 2

వీధి నెంబరు : 2, దీన్‍దయాళ్ నగర్, నేరేడ్‍మెట్, సికిందరాబాద్
తెలంగాణా రాష్ట్రం, ఇండియా

చరవాణి (మొబైల్ ఫోను): 9989333156, 8309936061,

ఈమెయిల్ : kiran.nethi10@gmail.com

రియు విశాలాంధ్ర అన్ని శాఖల్లోనూ మరియు నవోదయ అన్ని శాఖల్లోనూ లభిస్తాయి.