పుస్తకం : ధార ధారణ

 

డా|| గరికిపాటి నరసింహారావు గారు కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చేసిన తొలి శతావధాన పద్యములతో కలిసి చక్కటి పద్యములు కల్గిన పుస్తకం.

 

పుస్తకాల కొరకు:

అనన్య ప్రొడక్షన్స్

ఇంటి నెం.29-13-91 / 2

వీధి నెంబరు : 2, దీన్‍దయాళ్ నగర్, నేరేడ్‍మెట్, సికిందరాబాద్
తెలంగాణా రాష్ట్రం, ఇండియా

చరవాణి (మొబైల్ ఫోను): 8341577766 (అనన్య - కిరణ్), 9550829703 (కిరణ్)

ఈమెయిల్ : kiran.nethi10@gmail.com

రియు విశాలాంధ్ర అన్ని శాఖల్లోనూ మరియు నవోదయ అన్ని శాఖల్లోనూ లభిస్తాయి.