సీడీలు, పుస్తకాల కొరకు:
అనన్య ప్రొడక్షన్స్
ఇంటి నెం.29-13-91 / 2
వీధి నెంబరు : 2, దీన్‍దయాళ్ నగర్, నేరేడ్‌మెట్, సికిందరాబాద్
తెలంగాణా రాష్ట్రం, ఇండియా
చరవాణి (మొబైల్ ఫోను): 8341577766 (అనన్య - కిరణ్), 9550829703 (కిరణ్)
ఈమెయిల్ : kiran.nethi10@gmail.com
మరియు విశాలాంధ్ర అన్ని శాఖల్లోనూ మరియు నవోదయ అన్ని శాఖల్లోనూ లభిస్తాయి.