క్రమ సంఖ్య

తేది

సమయం

ప్రదేశం

అంశం

కార్యకర్త

ఫోన్ నంబరు

1

5-11-21

ఉ . 6:00 గం.

అంతర్జాలం ద్వారా

కావ్య దీపావళి

ప్రసాద్ గారు(అమెరికా)

8173004747

2

7-11-21

రా . 7:00 గం.

అపర్ణాదేవి ఆలయం,తాటిపర్తి, కాకినాడ దగ్గర

అపర్ణాదేవి మహిమ

వెంకటేశ్వర శర్మ గారు

9440341579

3

8-11-21

"

"

"

"

"

4

12-11-21

రా . 7:00 గం.

సాయిబాబా గుడి, చందానగర్, హైదరాబాద్

శివస్తుతి

రమణ మూర్తి గారు

9246501389

5

14-11-21

సా . 6:00 గం.

బెంగుళూరు

గరికిపాటి వారికి గండపెండేర సన్మానం

లక్ష్మీ రెడ్డి గారు

9342540479

6

18-11-21

సా . 6:30 గం.

ఎన్.టి.ఆర్ గ్రౌండ్స్, హైదరాబాద్

కోటి దీపోత్సవం (భక్తి టీవి)

కృష్ణ ఈమని గారు

8019461801

7

20-11-21

సా . 6:00 గం.

తాలూకా హైస్కూల్, తెనాలి

శివ నక్షత్రమాలా స్తోత్రం

రత్నాకర్ శర్మ గారు

9703567420

8

21-11-21

"

"

"

"

"

9

22-11-21

"

"

"

"

"

10

27-11-21

సా . 6:00 గం.

త్యాగరాజ భవనం, భీమవరం

చారు చర్య (నీతి శాస్త్రం)

నాగేశ్వర రావు గారు

9246665751

11

28-11-21

"

"

"

"

"